Shoqëria Civile dhe Qeverisja Gjithëpërfshirëse

Shoqëria Civile dhe Qeverisja Gjithëpërfshirëse

© Foto: Tereza Hronova

PIN fokusohet në angazhimin e qytetarëve në vendimmarrjen lokale dhe inkurajon bashkëpunimin efektiv midis shoqërisë civile, qeverive dhe komuniteteve për të mbështetur një proces më të hapur demokratik. PIN ndërton kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale, ndërkohë që fuqizon qytetarët të shprehin nevojat e tyre, të avokojnë për çështjet lokale dhe të ndikojnë në proceset e politikëbërjes.

PIN ndërton kapacitetin e qeverive dhe shoqërisë civile për t'i ndihmuar ato të zhvillojnë sisteme dhe shërbime të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të mbrojtjes sociale, dhe fuqizon njerëzit e margjinalizuar në mënyrë që ata të kenë fjalë dhe mundësi të barabarta.

Gjatë kohëve të krizës, PIN përpiqet të mbrojë grupet e cenueshme që mund të vendosen në rrezik më të madh.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Aktivitetet e kaluara

Mostar - Spaces to Activate and Rejuvenate

Mostar - Spaces to Activate and Rejuvenate

The 3-year project seeks to improve public space and its use in Mostar through mobilising citizens and supporting citizen-led initiatives that contribute to the shared civic, cultural and economic life of the city. The project also aims to support citizens and local authorities to effectively use new skills, tools and mechanisms to address priorities in an inclusive, gender-sensitive, participatory and systematic manner.
My Work – Economic Opportunities for Persons with Disabilities

My Work – Economic Opportunities for Persons with Disabilities

The project “My Work – Economic Opportunities for Persons with Disabilities” aims to improve economic opportunities for persons with disabilities in eight selected cities in BiH. This will be achieved by empowering PwDs to be competitive in the open labor market and by offering concrete assistance in creating earning opportunities. The project will also raise public awareness by pointing out that the right to work is one of the basic human rights.
The project will be implemented in eight cities across Bosnia and Herzegovina and at least 70 PwDs will be empowered to be competitive in the open labor market, and receive practical training and support for specific occupations that are in line with their abilities, desires, and affinities.
Selected trained supported employment counselors will provide support to PwDs during an active job search, as well as job preparation, and during the execution of jobs and tasks until independence. Furthermore, the project will empower companies and enterprises that will potentially employ PwDs, in addition to concrete empowerment and professional training.