Reagimi dhe Rimëkëmbja e Emergjencave

Reagimi dhe Rimëkëmbja e Emergjencave

© Aleš Tomášek

PIN ofron mbështetje në kohë për viktimat e fatkeqësive natyrore, të tilla si përmbytjet dhe tërmetet, si dhe për refugjatët dhe ndihmon në ndërtimin e qëndrueshmërisë.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Më shumë

Aktivitetet e kaluara

Support to Migrants in the Balkans

Support to Migrants in the Balkans

People in Need help during the ongoing refugee crisis in the Balkans where currently 140,000 migrants live in the local legal and illegal refugee camps in very poor living conditions. Together with the non-profit organizations ComPass 071 in Bosnia and Herzegovina, Fokus Plus in Kosovo, Legis in Northern Macedonia and the Romanian Logs Association - Social Initiatives Group, we provide humanitarian aid in the form of medical assistance, clothing, food, legal and social counseling and psychological support.