Publikimet

Publikimet

Gjeje publikimin

Sipas kategorisë

Sipas titullit, shënimit

Final Evaluation Report: “Getting a Life” - Deinstitutionalisation of Residents of Demir Kapija Institution

ITM Consulting Skopje: Venera Gudaci, Liljana Alcheva, Mila Carovska, Marija Vasilevska, Zemrijet Bela-Veseli

This report represents the Final Evaluation of the Project “Getting a Life” - Deinstitutionalisation of Residents of Demir Kapija Institution” (hereafter the Project), implemented...

ALVED Endline Survey: Summary Report on Findings in Five Municipalities in Kosovo

Study was conducted for People in Ubo Consulting, Pristina.

Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) Endline Survey lays down a summary of findings in five municipalities in Kosovo - Gjilan/Gnjilane, Leposavić/Leposaviq,...

ALVED Endline Survey: Summary Report on Findings in Three Local Self-Government Units in South Serbia

Study was conducted for People in Need by Ninamedia, Belgrade.

Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) Endline Survey lays down a summary of findings in three local self-government units in South Serbia - Bujanovac, Vranje, and...

Capability Statement on Climate Resilient Programming, 2023

PIN Western Balkans

Globally, PIN plays a role in addressing climate change by enhancing the resilience of vulnerable people through solutions that align with green growth and circular economy principles....

OWiS Toolkit: Globalna edukacija putem filma - izdanje za Srbiju

Priručnik Globalna Edukacija putem Filma zasnovan je na prethodno objavljenim materijalima od strane odeljenja One World in Schools (Jedan svet u školama) organizacije People in Need, a to...

Ova obrazovna publikacija predstavlja audio-vizuelne lekcije za globalnu edukaciju zasnovanu na metodologiji interaktivnog učenja „One World in Schools“ (Jedan svet u školama,...

OWiS Toolkit: Edukimi Global Me Filma - botim për Serbinë

Paketa Edukimi Global me Filma bazohet në burimet e publikuara më parë nga Një Botë në Shkolla - OWIS (Jeden svět na školách) e departamentit të People in Need (Člověk v tísni, o. p. s),...

Ky publikim mësimor paraqet mësime audio-vizuale për edukimin global bazuar në një metodologji mësimore interaktive Një Botë në Shkolla (OWIS). Kjo metodologji është zhvilluar nga Departamenti...

OWiS Toolkit: Edukimi Global Me Filma - botim për Kosovën

Paketa Edukimi Global me Filma bazohet në burimet e publikuara më parë nga Një Botë në Shkolla - OWIS (Jeden svět na školách) e departamentit të People in Need (Člověk v tísni, o. p. s),...

Ky publikim mësimor paraqet mësime audio-vizuale për edukimin global bazuar në një metodologji mësimore interaktive Një Botë në Shkolla (OWIS). Kjo metodologji është zhvilluar nga Departamenti...

OWiS Toolkit: Globalna edukacija putem filma - izdanje za Kosovo

Priručnik Globalna Edukacija putem Filma zasnovan je na prethodno objavljenim materijalima od strane odeljenja One World in Schools (Jedan svet u školama) organizacije People in Need, a to...

Ova obrazovna publikacija predstavlja audio-vizuelne lekcije za globalnu edukaciju zasnovanu na metodologiji interaktivnog učenja „One World in Schools“ (Jedan svet u školama,...

AMPLIFYING LOCAL VOICES FOR EQUITABLE DEVELOPMENT Small Grants for Local and Grassroots Civil Society Organizations in Kosovo and South Serbia

People in Need Western Balkans

“Amplifying Local Voices for Equitable Development” (ALVED) is a British government-funded project running from September 2020 through March 2023. The project is implemented in...

PËRFORCIMI I ZËRAVE LOKALË PËR ZHVILLIM TË DREJTË: Grante të vogla për organizatat lokale dhe bazë të shoqërisë civile në Kosovë

People in Need Western Balkans

“Amplifying Local Voices for Equitable Development” (ALVED) është një projekt i financuar nga Qeveria Britanike që zgjat nga shtatori 2020 deri në mars 2023. Projekti zbatohet në...
Ngarko