PËR TË QENË MODEL – SHËRBIMET SOCIALE NË ÇEKI FRYMËZOJNË KRIJIMIN E NJË SISTEMI SOCIAL NË KOSOVË

PËR TË QENË MODEL – SHËRBIMET SOCIALE NË ÇEKI FRYMËZOJNË KRIJIMIN E NJË SISTEMI SOCIAL NË KOSOVË

People in Need (PIN) ka punuar vazhdimisht në Kosovë që nga viti 1998. Gjatë kësaj kohe, ne kemi pasur mundësinë të vëzhgojmë shfaqjen e shoqërisë civile lokale. Një problem i vazhdueshëm në Kosovë është mungesa e mbështetjes për grupet e cenueshme – pakicat, të moshuarit, apo personat me aftësi të kufizuara. Megjithatë, Çekia mund të jetë një model për mënyrën e ofrimit të shërbimeve më të mira sociale.

© PIN Kosovo
DREJT KLASËS GJITHËPËRFSHIRËSE NË KOSOVË

DREJT KLASËS GJITHËPËRFSHIRËSE NË KOSOVË

Një prej pjesëve kryesore të edukimit inkluziv është të sigurohet se të gjithë mësimdhënësit janë të pregaditur të mësojnë të gjithë fëmijët. Mësimdhënësit janë agjent të ndryshimit të cilët me çasjen e duhur i’u mundësojnë fëmijëve të kenë sukses.

© Tereza Hronova
STUDENTËT E UNIVERSITETIT JANË DUKE MARR PUNË PRAKTIKE PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE ATA NGA KOMUNITETET

STUDENTËT E UNIVERSITETIT JANË DUKE MARR PUNË PRAKTIKE PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE ATA NGA KOMUNITETET

Programi i Praktikës iu ofron studentëve mundësinë për të mbështetur fëmijët me nevoja të veçanta dhe ata nga komunitetet në shkollat e rregullta me shërbime psiko-sociale, asistencë në mësimdhënie dhe logopedi. Studentët e psikologjisë, pedagogjisë, logopedisë dhe edukimit janë pjesë e projektit të PIN “Edukimi për të gjithë” që ka për qëllim promovimin e edukimit gjithëpërfshirës në tetë shkolla dhe dy Qendra Mësimore përreth Kosovës.

© Tereza Hronova

Mirë se vini në faqen e internetit të PIN-it të Ballkanit Perëndimor. Ju ftojmë të ndiqni punën tonë në rajon në gjuhët lokale.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Më shumë

Ku ndihmojmë