Dita e Tokës: OJQ Pionere për avanacimin e ekonomisë qarkore
© Foto: Tim Jenkins

Dita e Tokës: OJQ Pionere për avanacimin e ekonomisë qarkore

Ndryshimet sociale dhe teknologjike duket se ndodhin brenda natës, ato vijnë si rezultat i punës së palodhshme të ekipeve të përkushtuara. Në Kosovë, Let’s Do It Peja (LDIP) shpërfaq këtë angazhim në mënyrë të qëndrueshme.

Ekonomia qarkore në Kosovë: Riciklimi dhe rruga përpara
© Foto: PIN

Ekonomia qarkore në Kosovë: Riciklimi dhe rruga përpara

Kosova, një nga ekonomitë më të vogla në Ballkan, po bën hapa drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme përmes ndjekjes së një ekonomie rrethore. Aktualisht, shkalla e riciklimit në Kosovë sillet rreth 40%, që është më pak se mesatarja e BE-së prej 47%.

Welcome to People in Need Western Balkans micro-website. We invite you to follow our work in the Balkans and browse through the pages in local languages.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Ku ndihmojmë