STUDENTËT E UNIVERSITETIT JANË DUKE MARR PUNË PRAKTIKE PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE ATA NGA KOMUNITETET
© Tereza Hronova

STUDENTËT E UNIVERSITETIT JANË DUKE MARR PUNË PRAKTIKE PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE...

Programi i Praktikës iu ofron studentëve mundësinë për të mbështetur fëmijët me nevoja të veçanta dhe ata nga komunitetet në shkollat e rregullta me shërbime psiko-sociale, asistencë në mësimdhënie dhe logopedi. Studentët e psikologjisë, pedagogjisë, logopedisë dhe edukimit...

Welcome to People in Need Western Balkans micro-website. We invite you to follow our work in the Balkans and browse through the pages in local languages.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Ku ndihmojmë