STUDENTËT E UNIVERSITETIT JANË DUKE MARR PUNË PRAKTIKE PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE ATA NGA KOMUNITETET
© Foto: Tereza Hronova

STUDENTËT E UNIVERSITETIT JANË DUKE MARR PUNË PRAKTIKE PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE...

Programi i Praktikës iu ofron studentëve mundësinë për të mbështetur fëmijët me nevoja të veçanta dhe ata nga komunitetet në shkollat e rregullta me shërbime psiko-sociale, asistencë në mësimdhënie dhe logopedi. Studentët e psikologjisë, pedagogjisë, logopedisë dhe edukimit...

Ekonomia qarkore në Kosovë: Riciklimi dhe rruga përpara
© Foto: PIN

Ekonomia qarkore në Kosovë: Riciklimi dhe rruga përpara

Kosova, një nga ekonomitë më të vogla në Ballkan, po bën hapa drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme përmes ndjekjes së një ekonomie rrethore. Aktualisht, shkalla e riciklimit në Kosovë sillet rreth 40%, që është më pak se mesatarja e BE-së prej 47%.

Welcome to People in Need Western Balkans micro-website. We invite you to follow our work in the Balkans and browse through the pages in local languages.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Ku ndihmojmë