PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM I

PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM I

Zajedno sa svojim komšijama i volonterima, stanari grupnog doma za osobe sa invaliditetom, poboljšale su javni prostor u Mostaru. Javni prostori predstavljaju mesto za dijalog i kreativnost okupljajući ljude oko pitanja od interesa za sve. Aktivizacija građana i doprinos razvoju građanskog, kulturnog i privrednog života cilj je našeg projekta Mostar – Prostori koji pokreću.

© Tereza Hronova
DOBAR UZOR - SOCIJALNE USLUGE U ČEŠKOJ INSPIRIŠU PROMENE SOCIJALNOG SISTEMA NA KOSOVU

DOBAR UZOR - SOCIJALNE USLUGE U ČEŠKOJ INSPIRIŠU PROMENE SOCIJALNOG SISTEMA NA KOSOVU

People in Need (PIN) radi na Kosovu bez prekida od 1998. Za to vreme imali smo priliku da posmatramo rađanje lokalnog civilnog društva. Jedan uporni problem na Kosovu je nedostatak podrške ranjivim grupama – manjinama, starijim osobama ili osobama sa invaliditetom. Međutim, Češka bi sada mogla postati uzor Kosovu za pružanje boljih socijalnih usluga.

© PIN Kosovo
JAVNE SOCIJALNE USLUGE U ČEŠKOJ KAO PRIMER DOBRE PRAKSE ZA BALKAN

JAVNE SOCIJALNE USLUGE U ČEŠKOJ KAO PRIMER DOBRE PRAKSE ZA BALKAN

Čovek u nevolji (PIN) podržava organizacije civilnog društva (OCD) koje pokušavaju da unaprede socijalne usluge u južnoj Srbiji. Pozvali smo predstavnike nekoliko organizacija u Češku da vide kako različite ustanove rade i brinu za starije, za osobe sa invaliditetom i beskućnike.

© Karolína Šugarová
JAVNO MNJENJE: JAVNE USLUGE, ODNOSI MEĐU ZAJEDNICAMA, OMLADINA I CIVILNO DRUŠTVO NA KOSOVU

JAVNO MNJENJE: JAVNE USLUGE, ODNOSI MEĐU ZAJEDNICAMA, OMLADINA I CIVILNO DRUŠTVO NA KOSOVU

Izveštaj pruža uvid u to kako se obični građani u našim ciljnim opštinama osećaju i percipiraju lokalne javne usluge, u kojoj meri lokalne vlasti zadovoljavaju njihove potrebe, koliko učestvuju u lokalnom planiranju, itd.

© Tereza Hronova
GRAĐANI NA JUGU SRBIJE O JAVNIM USLUGAMA, ODNOSIMA MEĐU ZAJEDNICAMA, MLADIMA I CIVILNOM DRUŠTVU

GRAĐANI NA JUGU SRBIJE O JAVNIM USLUGAMA, ODNOSIMA MEĐU ZAJEDNICAMA, MLADIMA I CIVILNOM DRUŠTVU

Pitali smo građane Bujanovca, Vranja, Lebana o njihovim stavovima i iskustvima sa lokalnim javnim službama, međunacionalnim odnosima, mladima i civilnim društvom u njihovim sredinama, u okviru našeg projekta dobrog upravljanja.

© Maša Živojinović
30 GODINA RADA PIN-A

30 GODINA RADA PIN-A

Čovek u nevolji (PIN) ove godine slavi 30. godišnjicu rada. Osnovali su ga 1992. godine, češki ratni dopisnici Šimon Panek i Jaromir Štetina. Od tada, PIN je naporno radio na osnaživanju ugroženih zajednica širom sveta i u Češkoj.

Dobrodošli na stranice PIN Zapadni Balkan. Pozivamo vas da pratite naš rad u regionu na lokalnim jezicima.

Ceo tekst Kraći tekst

Вести

Више

Gde pomažemo