Otpornost na klimatske promene

Otpornost na klimatske promene

© Tereza Hronova

PIN ima sistematski pristup koji uključuje partnerski rad sa zajednicama, civilnim društvom, vladama, komunalnim i drugim preduzećima na pokretanju inkluzivnih promena u socijalnoj politici i životnoj sredini. 

To uključuje efikasno upravljanje otpadom i unapređivanje dugoročnog pristupa veštinama, proizvodima i uslugama koje mogu povećati prihod, bezbednost i otpornost porodica sa niskim primanjima uz održavanje visokih ekoloških i standarda održivosti.

Ceo tekst Kraći tekst

Вести

Више

Prošle aktivnosti

Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Projekat "Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" ima za cilj da doprinese smanjenju proizvodnje otpada u Kantonu Sarajevo kroz unapređenje upravljanja čvrstim otpadom i razvoj kapaciteta nadležnih i relevantnih institucija.
Podrška se prvenstveno pruža KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, a uključuje nabavku opreme, tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i kreiranje kampanje za komunikaciju sa građanima i građankama i korisnicima usluga KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.
Opštine u Kantonu Sarajevo i nadležno ministarstvo su vrlo važne karike u implementaciji projekta i aktivnosti i u bliskoj saradnji sa njima biće identifikovane i sprovedene neophodne promene i unaprijeđenja upravljanja otpadom, uključujući relevantne regulatorne dokumente i nadležne službe. Zajednički će se pristupiti aktivnostima kako bi se identificirale potrebne promene koje se provode u praksi.
SMARTER Finance for Families

SMARTER Finance for Families

PIN Bosna i Hercegovina implementira dvogodišnji projekat pod nazivom SMARTER Finance for Families. Glavni cilj projekta je implementacija ambicioznih, ali praktičnih programa promocije Zelenih domova i Zelenih hipoteka u 12 evropskih zemalja. Programi uključuju saradnju i učešće 17 stručnjaka za zelenu gradnju, zelene energije, istraživačkih i drugih organizacija.
Zajedno sa partnerima, PIN radi na tome da energetski efikasna rešenja budu dostupna porodicama sa niskim primanjima, kako bi poboljšali njihovo zdravlje i finansijsku stabilnost. Cilj našeg rada je zalaganje za inkluzivne finansijske proizvode i pilot projekte koji imaju za cilj ublažavanje rizika od energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini i šire.
Partneri: Vijeće za zelenu gradnju Rumunije (koordinator), Tehnički univerzitet Danske (Centar za energetsku efikasnost u Kopenhagenu), Universite Libre de Brukelles, Irish Green Building Council, Enova, Green Council BiH, EnEffect, Češki savjet za zelenu gradnju, Centar za energetsku efikasnost Gruzije , CRES - Centar za obnovljive izvore i uštedu, CRISCON, Savet za zelenu gradnju Italije, Poljski savet za zelenu gradnju, Slovački savet za zelenu gradnju, Turkeco, Evropsko-ukrajinska agencija za energetiku.
Ovaj projekat je finansiran iz programa Horizont 2020 Evropske unije.