Otpornost na klimatske promjene

Otpornost na klimatske promjene

© Foto: Tereza Hronova

PIN ima sistemski pristup koji uključuje partnerstvo sa zajednicama, civilnim društvom, vladama i preduzećima kako bi se pokrenule inkluzivne promjene u socijalnoj politici i životnoj sredini. 

To znači omogućavanje dugoročnog pristupa vještinama, proizvodima i uslugama koji mogu povećati prihode, sigurnost i otpornost porodica sa niskim primanjima, uz održavanje visokih standarda zaštite životne sredine i održivosti.

Cijeli tekst Kraći tekst

Vijesti

AktivnostiILIProšle aktivnosti

Cirkularna ekonomija za zelenu tranziciju

Cirkularna ekonomija za zelenu tranziciju

Zajedno sa partnerom, lokalnom organizacijom Let's Do It, Peja!, PIN kroz projekat jača organizacije civilnog društva, stvarajući rodno inkluzivnu mrežu. Cilj je da se pojača utjecaj koji civilno društvo i privatni sektor imaju na proces reforme javne politike, koja bi trebalo da omogući razvoj cirkularne ekonomije na Kosovu. Projekat će izgraditi kapacitet OCD i socijalnih poduzeća da praktikuju i zagovaraju reciklažu i cirkularnu ekonomiju. Kroz aktivnosti na podizanju svesti među građanima, promovisaće se uključivanje i razumijevanje principa cirkularne ekonomije u svakodnevni život, doprinoseći održivoj budućnosti Kosova. Projekat finansira Europska unija, a sufinansira Ministarstvo inostranih poslova Republike Češke.
Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Projekat "Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" ima za cilj doprinijeti smanjenju proizvodnje otpada u Kantonu Sarajevo unaprijeđenjem upravljanja čvrstim otpadom, te doprinosom razvoju nadležnih i relevantnih institucija. Kroz Projekat "Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" podrška se prvenstveno pruža KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Podrška uključuje nabavku opreme, tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i kreiranje kampanje za komunikaciju sa građanima i korisnicima usluga KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Općine u Kantonu Sarajevo i nadležno ministarstvo su vrlo važne karike u implementaciji projekta i aktivnosti. U bliskoj suradnji sa općinama i ministarstvom biti će definisane neophodne promjene, koje će doprinijeti unaprijeđenju upravljanja otpadom, uključujući relevantne regulatorne dokumente i nadležne službe. Zajednički će se pristupiti aktinostima kako bi se identificirale potrebne promjene koje se provode u praksi.