Otpornost na klimatske promjene

Otpornost na klimatske promjene

© Tereza Hronova

PIN ima sistemski pristup koji uključuje partnerstvo sa zajednicama, civilnim društvom, vladama i preduzećima kako bi se pokrenule inkluzivne promjene u socijalnoj politici i životnoj sredini. 

To znači omogućavanje dugoročnog pristupa vještinama, proizvodima i uslugama koji mogu povećati prihode, sigurnost i otpornost porodica sa niskim primanjima, uz održavanje visokih standarda zaštite životne sredine i održivosti.

Cijeli tekst Kraći tekst

Vijesti

Više

Prošle aktivnosti

Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Projekat "Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" ima za cilj doprinijeti smanjenju proizvodnje otpada u Kantonu Sarajevo unaprijeđenjem upravljanja čvrstim otpadom, te doprinosom razvoju nadležnih i relevantnih institucija. Kroz Projekat "Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" podrška se prvenstveno pruža KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Podrška uključuje nabavku opreme, tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i kreiranje kampanje za komunikaciju sa građanima i korisnicima usluga KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Općine u Kantonu Sarajevo i nadležno ministarstvo su vrlo važne karike u implementaciji projekta i aktivnosti. U bliskoj suradnji sa općinama i ministarstvom biti će definisane neophodne promjene, koje će doprinijeti unaprijeđenju upravljanja otpadom, uključujući relevantne regulatorne dokumente i nadležne službe. Zajednički će se pristupiti aktinostima kako bi se identificirale potrebne promjene koje se provode u praksi.
SMARTER Finance for Families

SMARTER Finance for Families

PIN Bosna i Hercegovina implementira dvogodišnji projekat pod nazivom SMARTER Finance for Families. Glavni cilj projekta je implementacija ambicioznih, ali praktičnih programa promocije Zelenih domova i Zelenih hipoteka u 12 evropskih zemalja. Programi uključuju saradnju i učešće 17 stručnjaka za zelenu gradnju, zelene energije, istraživačkih i drugih organizacija.
Zajedno sa partnerima, PIN radi na tome da energetski efikasna rješenja budu dostupna porodicama sa niskim primanjima, kako bi poboljšali njihovo zdravlje i finansijsku stabilnost. Cilj našeg rada je zalaganje za inkluzivne finansijske proizvode i pilot projekte koji imaju za cilj ublažavanje rizika od energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini i šire.
Partneri: Vijeće za zelenu gradnju Rumunije (koordinator), Tehnički univerzitet Danske (Centar za energetsku efikasnost u Kopenhagenu), Universite Libre de Brukelles, Irish Green Building Council, Enova, Green Council BiH, EnEffect, Češki savjet za zelenu gradnju, Centar za energetsku efikasnost Gruzije , CRES - Centar za obnovljive izvore i uštedu, CRISCON, Savet za zelenu gradnju Italije, Poljski savjet za zelenu gradnju, Slovački savet za zelenu gradnju, Turkeco, Evropsko-ukrajinska agencija za energetiku.
Ovaj projekat je finansiran iz programa Horizont 2020 Evropske unije.