Qëndrueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike

Qëndrueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike

© Tereza Hronova

PIN miraton një qasje sistematike që përfshin punën në partneritet me komunitetet, shoqërinë civile, qeveritë dhe bizneset për të nxitur ndryshime gjithëpërfshirëse në mirëqenien e komunitetit dhe mjedisin. 

Kjo përfshin menaxhimin efikas të mbetjeve dhe përmirësimin e aksesit afatgjatë në aftësitë, produktet dhe shërbimet që mund të rrisin të ardhurat, sigurinë dhe qëndrueshmërinë e familjeve me të ardhura të ulëta duke ruajtur standarde të larta ekologjike dhe të qëndrueshme.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Më shumë

Aktivitetet e kaluara

Effective Waste Management System in Canton Sarajevo

Effective Waste Management System in Canton Sarajevo

The Project "Effective Waste Management System in Canton Sarajevo" aims to contribute to the reduction of waste production in Canton Sarajevo by improving solid waste management, and contributing to the development of responsible and relevant institutions. Through the Project "Effective Waste Management System in Canton Sarajevo", support is primarily provided to KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Support includes the procurement of equipment, technical assistance, capacity building and the creation of a campaign for communication with citizens and users of KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo services. Municipalities in Canton Sarajevo and the responsible Ministry are very important links in the implementation of the project and activities. In close cooperation with Municipalities and the ministry, the necessary change will be defined, which will contribute to the improvement of waste management, including relevant regulatory documents and responsible departments. Activities will be approached jointly to identify the necessary changes that are being implemented in practice.
SMARTER Finance for Families

SMARTER Finance for Families

People in Need Bosnia and Herzegovina is implementing a 2-year project called SMARTER Finance for Families. The main goal of the project is to implement ambitious, yet practical, Green Homes & Green Mortgage programs in 12 European countries that include the collaboration and participation of 17 experts in green buildings, green energy, research and other organizations.
People in Need, together with partners, work on making energy-efficient solutions accessible to low-income families to improve their health and financial stability. The aim of our work is to advocate for inclusive financial products and pilot projects that aim to mitigate energy poverty risks in Bosnia and Herzegovina and beyond.
Partners: Romania Green Building Council (Coordinator), Technical University of Denmark (Copenhagen Centre on Energy Efficiency), Universite Libre de Bruxelles, Irish Green Building Council, Enova, Green Council BiH, EnEffect, Czech Green Building Council, Energy Efficiency Centre of Georgia, CRES - Centre for Renewable Sources and Saving, CRISCON, Green Building Council Italia, Polish Green Building Council, Slovak Green Building Council, Turkeco, European-Ukrainian Energy Agency.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020.