Qëndrueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike

Qëndrueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike

© Foto: Tereza Hronova

PIN miraton një qasje sistematike që përfshin punën në partneritet me komunitetet, shoqërinë civile, qeveritë dhe bizneset për të nxitur ndryshime gjithëpërfshirëse në mirëqenien e komunitetit dhe mjedisin. 

Kjo përfshin menaxhimin efikas të mbetjeve dhe përmirësimin e aksesit afatgjatë në aftësitë, produktet dhe shërbimet që mund të rrisin të ardhurat, sigurinë dhe qëndrueshmërinë e familjeve me të ardhura të ulëta duke ruajtur standarde të larta ekologjike dhe të qëndrueshme.

Teksti i plotë Më pak tekst

Lajme

Aktivitetet e vazhdueshmeORAktivitetet e kaluara

Ekonomia rrethore për tranzicionin e gjelbër

Ekonomia rrethore për tranzicionin e gjelbër

Duke fuqizuar OJQte dhe krijuar nje rrjet gjitheperfshires, PIN punon me partnerin lokal Let's Do It Peja ne rritjen e ndikimit te shoqerise civile dhe perfaqesuesve te sektorit privat ne formesimin e reformave te politikave qe do te rezultojne ne me shume ekonomi qarkore ne Kosove. Projekti do te ofroje ngritje te kapaciteteve te OJQve dhe ndermarrjeve shoqerore ne aplikimin dhe mbeshtetjen e riciklimit dhe praktikave qarkulluese. Permes ngritjes se vetedijes se qytetareve, projekti kerkon te promovoje te kuptuarit dhe angazhimin ne parimet e ekonomise qarkore, qe perfundimisht te kontribohet per nje te ardhme me te qendrueshme ne Kosove. Projekti financohet nga Bashkimi Europian dhe bashkëfinancuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke.
Effective Waste Management System in Canton Sarajevo

Effective Waste Management System in Canton Sarajevo

The Project "Effective Waste Management System in Canton Sarajevo" aims to contribute to the reduction of waste production in Canton Sarajevo by improving solid waste management, and contributing to the development of responsible and relevant institutions. Through the Project "Effective Waste Management System in Canton Sarajevo", support is primarily provided to KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Support includes the procurement of equipment, technical assistance, capacity building and the creation of a campaign for communication with citizens and users of KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo services. Municipalities in Canton Sarajevo and the responsible Ministry are very important links in the implementation of the project and activities. In close cooperation with Municipalities and the ministry, the necessary change will be defined, which will contribute to the improvement of waste management, including relevant regulatory documents and responsible departments. Activities will be approached jointly to identify the necessary changes that are being implemented in practice.