Civilno društvo i inkluzivna uprava

Civilno društvo i inkluzivna uprava

© Foto: Tereza Hronova

U fokusu nam je uključivanje građana u donošenje odluka na lokalnom nivou i podstičemo efikasnu saradnju između civilnog društva, države i zajednica. Radimo na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, istovremeno osnažujući građane i građanke da izraze svoje potrebe, zagovaraju za teme od značaja za svoje zajednice i utiču na procese kreiranja politika.

PIN radi na povećanju efikasnosti usluga socijalne zaštite i unapređenju uslova i kvaliteta života marginalizovanih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom. Podržavamo proces deinstitucionalizacije zatvorenih institucija za osobe sa mentalnim i psihičkim poteškoćama i pomažemo razvoj koncepta usluga u zajednici, kao validne alternative rezidencijalnoj nezi.

U kriznim situacijama, PIN nastoji da zaštiti ranjive grupe koje mogu biti izložene većem riziku.

Ceo tekst Kraći tekst

Вести

Prošle aktivnosti

Mostar - Prostori koji pokreću

Mostar - Prostori koji pokreću

Trogodišnji projekt radi na unapređenju javnih prostora u Mostaru i njihovog korišćenja kroz mobilizaciju građana i podršku građanskim inicijativama koje doprinose zajedničkom kulturnom i ekonomskom životu grada. Projekt takođe ima za cilj da podrži građane i lokalne vlasti da efikasnije koriste nove veštine, alate i mehanizme za rešavanje prioritetnih potreba građana na uključiv, rodno osetljiv, participativan i sistemski način.
Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

„Projekat „Moj Posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ ima za cilj unapređenje ekonomskih mogućnosti za osobe sa invaliditetom u osam odabranih gradova u BiH. Osnaživanjem osoba sa invaliditetom postići će se da budu konkurentne na otvorenom tržištu rada, a pružaće se i konkretna pomoć u stvaranju mogućnosti za zaradu. Projekat će takođe raditi na podizanju svesti šire javnosti o pravu na rad kao jednom od osnovnih ljudskih prava koje uživaju i osobe sa invaliditetom.
Projekat će se realizovati u osam gradova širom Bosne i Hercegovine, a najmanje 70 korisnika će biti osposobljeno da učestvuje na otvorenom tržištu rada, te da prođu praktičnu obuku i dobiju podršku za određena zanimanja koja su u skladu sa njihovim sposobnostima, željama i afinitetima.
Odabrani obučeni savetnici za zapošljavanje uz podršku, pružaće podršku osobama sa invaliditetom tokom aktivnog traženja posla i pripreme za posao, kao i tokom obavljanja poslova i zadataka do osamostaljenja. Osim toga, projekat će osnažiti i kompanije i preduzeća koja će potencijalno zapošljavati osobe sa invaliditetom, pored konkretnog osnaživanja i stručnog usavršavanja.