Одговор на итни случаји и обнова

Одговор на итни случаји и обнова

© Foto: Aleš Tomášek

ПИН обезбедува навремена помош за бегалците и оние кои се погодени од природни катастрофи, како што се поплави и земјотреси, како и поддршка во градењето отпорност на итни случаи.

Цел текст Краток текст

Вести