Одговор на итни случаји и обнова

Одговор на итни случаји и обнова

© Aleš Tomášek

ПИН обезбедува навремена помош за бегалците и оние кои се погодени од природни катастрофи, како што се поплави и земјотреси, како и поддршка во градењето отпорност на итни случаи.

Цел текст Краток текст

Вести

Повеќе

Изминати активности

Поддршка на мигрантите на Балканот

Поддршка на мигрантите на Балканот

За време на бегалската криза на Балканот, каде во моментов околу 140.000 мигранти престојуваат во локалните легални и нелегални бегалски кампови, ПИН реагираше во многу лоши услови со доставување помош. Заедно со непрофитните организации ComPass 071 во Босна и Херцеговина, Фокус Плус во Косово, Легис во Северна Македонија и Романското здружение за логови - Група на социјални иницијативи, обезбедивме хуманитарна помош во форма на медицинска помош, облека, храна, правна и социјално советување и психолошка поддршка.