Колачиња

Колачиња

Што се колачиња?

Колаче е израз за мал пакет податоци испратени од веб-сервер до веб-прелистувач и зачувани во компјутерот на корисникот. Кога корисникот повторно го посетува истиот сервер, прелистувачот ги испраќа податоците назад до серверот. Колачињата препознаваат индивидуални корисници, тие водат сметка за прилагодувањето на корисникот итн., И така тие го олеснуваат користењето веб.

 

Колачињата се алатки кои обезбедуваат веб-функционалност за одреден корисник. Претходно посетената веб-страница може да користи колачиња за складирање на информации за активноста на прелистување на корисникот или за неговата активност во рамките на интернет банкарството и на тој начин постепено открива специфични интереси на корисникот. Колачињата во никој случај не можат да се користат за следење на идентитетот на корисникот од трето лице.

 

Информациите за колачињата потоа можат да се користат за насочено рекламирање, статистичка проценка на однесувањето на посетителите итн.1.

Организацијата Člověk v tísni o. p. s. (People in Need), Шафарикова 635/24, 120 00, Прага 2, ID Бр: 25755277, регистрирана во Општинскиот суд во Прага, Секција O, Фолио119 ("Контролор"), контакт детали: marek.vozka@clovekvtisni.cz, контакт детали одData Protection Officer: dpo@clovekvtisni.cz, како оператор за оваа веб страна која користи колачиња за велта на:
 • Следење на сообраќај на веб страна и создавање статистики од посетители вклучувајќи однесување на посетителот на веб страниците;
 • Функционирање на веб страни.

2.

Собирањето на колачиња за целта наведена во првиот параграф може да се смета за обравотка на лични податоци.
Такви обработки се возможни врз основа на законска основа како:
 • легитимен интерес на контролорот во случај на технички и аналитички колачиња, овозможено со член 6 (1) (ѓ) од Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот за заштита на физички лица во однос на обработката на лични податоци и за слободно движење на такви податоци и укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ (Општа регулатива за заштита на податоците) („ОРЗП“ или „Регулатива“).
 • вашата согласност е легитимна причина за обработка на колачиња со колачиња наменети за таргетирање реклами. Вие ја давате вашата согласност со поставување на вашиот прелистувач за времето што е наведено подолу за секој вид маркетинг колаче. Може да ја земете вашата согласност за собирање податоци за колачиња за маркетинг во секое време со промена на поставките на прелистувачот.

3.

Веб-страниците исто така може да се користат во режим што не дозволува собирање на информации за однесувањето на посетителите на веб-страниците - овој режим може да се постави во рамките на поставките на прелистувачот или е достапно да се спротивстави на таквата колекција на податоци заснована врз легитимниот интерес на контролорот поради член 21 од регулативата, со испраќање е-пошта на mail@clovekvtisni.cz. Вашиот приговор тогаш ќе се процени итно, не подоцна од 30 дена по приемот. Колачињата неопходни за функционалноста на страницата ќе се задржат само за времето потребно за работа на страницата.

4.

Ако се спротивставувате на обработката на техничките колачиња неопходни за функционирање на веб-страницата, во таков случај не е можно да се гарантира целосна функционалност и компатибилност на веб-страницата.

 

5.

Колачињата што се собираат за да се измери сообраќајот на страницата и да се генерираат статистики за сообраќајот на посетителите и однесувањето на посетителите на мрежата, се разгледуваат според нивната сложеност и во псевдонимизирана форма што овозможува идентификување на лица само со значителен и професионален напор.

6.

Колачињата се чуваат за точно определено време за секој вид на колачиња.

7.

Собраните колачиња се процесирани и од други процесори на податоци:
 • Google Analytics Provider, operated by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • A Web Solution Provider run by Automattic, Inc. - WordPress.com, based in San Francisco, California, USA
 • Facebook Ireland Limited, based at 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Ireland
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • Seznam.cz, a.s., ID No 26168685.

8.

Гореспоменатите платформи (процесори), исто така, ракуваат колачиња во согласност со нивните услови на услуга, што особено можете да ги најдете тука:

9.

Ве молиме имајте во предвид дека според Регулативата имате право:
 • да побарате од контролорот информации за тоа кои од вашите лични податоци се обработуваат или да побарате копија,
 • да побара пристап до овие податоци од контролорот и да ги ажурира или корегира овие податоци или да ја ограничи обработката,
 • право на повлекување согласност во секое време (ако обработката на податоците се заснова на согласност), на пример со испраќање е-пошта или писмо до контролорот,
 • да побара од контролорот да ги избрише личните податоци - тие ќе ги избришат вашите податоци ако бришењето не ги нарушува важечките законски прописи и легитимните интереси на контролорот,
 • во случај на обработка на лични податоци со согласност, да побара пренесување на такви податоци,
 • во случај на сомневање за усогласеност со обработката на лични податоци, да контактирате со контролорот или Канцеларијата за заштита на личните податоци или со судот.

10.

Контролорот ги собира следните колачиња на нашите веб страни:
Тип Цел Истекување Пристап до информации
Аналитичка Користи Google Analytics за испраќаање информации за однесувањето на посетителот на нашиот веб. Од времето на посетата до 2 години google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Аналитичка Користи Google Analytics за испраќање на информации за однесувањето на посетителот на веб страната. 1 месец до 2 години google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Маркетинг Користи Google Analytics за испраќање на информации за однесувањето на посетителот на веб страната. За време на посетата google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Маркетинг Користиме Google Optimize cookies tool од Google, Inc. За за прилагодување и тестирање на специфични делови на мрежата. Со оваа технологија, можеме да ја персонализираме веб-страницата специјално за вас и потоа да измериме дали таквата персонализација го олеснува навигацијата и наоѓањето информации на мрежата.   google.com Opt-out from Google Optimize cookies
Маркетинг Користиме алатка за колачиња од Facebook. Преку користење на анонимен идентификатор даден во колачето на оваа компанија, можеме да осигуриме дека ќе видите помалку од нашето несоодветно рекламирање на Фејсбук и обратно повеќе од она што можеби ве интересира. 3 месеци facebook.com Opt-out from Facebook cookies
Маркетинг Facebook За време на посетата facebook.com Opt-out from Facebook cookies
       
Маркетинг Користин Google Adwords за таргетирање реклами За време на посетата google.com

Како да ги исклучите колачињата?

Употребата на колачиња може да се постави со помош на вашиот интернет прелистувач. Повеќето прелистувачи автоматски прифаќаат колачиња по дифолт. Можете да оневозможите колачиња користејќи го вашиот веб прелистувач или можете да овозможите само одредени колачиња.
Можете да најдете информации за прелистувачите и за тоа како да поставите преференции за колачиња на следниве веб-страници: Ефикасна алатка за менаџирање на колачињата можете да најдете на  http://www.youronlinechoices.com/en или пак тука: https://jobsupportscookies.com/gdpr-in-properties