NJË SHTËPI TË VETËN: DUKE NDIHMUAR NJERËZIT ME NEVOJA TË VEÇANTA NË MAQEDONINË E VERIUT

Publikuar: 25 gush 2021 Koha e leximit: 4 minuta
NJË SHTËPI TË VETËN: DUKE NDIHMUAR NJERËZIT ME NEVOJA TË VEÇANTA NË MAQEDONINË E VERIUT
© Foto: Maria Dimkovska

Për vëzhguesin e rastësishëm, shtëpia ngjyrë bezhë dykatëshe në Demir Kapija, një qytet i vogël në pjesën jugore të Maqedonisë së Veriut, duket si çdo tjetër: ngjyra e freskët dhe peizazhi i rregullt dëshmon për ndërtimin e saj të fundit. Por për Gjokon, 36 vjeçar, një nga pesë banorët, vendbanimi i ndërtuar rishtas është shumë më tepër sesa një shtëpi tjetër. Është realizimi i pavarësisë.

Para transferimit të tij, Gjoko kishte kaluar më shumë se një dekadë në Institucionin Special Demir Kapija, ku ishte pranuar në vitin 2010. Institucionet si ai në Demir Kapija janë njësi të kujdesit rezidencial ku banorët përjashtohen nga shoqëria dhe nuk kanë kontroll të mjaftueshëm mbi jetën e tyre.

Më pëlqeu që kishte shumë njerëz [në institucion]; Më pëlqente të ulesha dhe të flisja me kujdestarët,” tha Gjoko. “Por nuk më pëlqente fakti që nuk kisha rroba apo gjëra të mija. Për shembull, nëse vendos një këmishë në larje, do ta humbas. Gjithashtu nuk më pëlqete fakti që gjithçka ishte e shpërndarë."

Kopshti i oborrit të shtëpisë është bërë oazë e tij.

Me pranverën në lulëzim të plotë në shtëpinë e tij të re, kopshti i oborrit të shtëpisë është bërë oazë e tij për Gjoko dhe shokët e tij të dhomës. Gjokos i pëlqen kopshtaria dhe kujdeset për lulet dhe perimet - diçka që nuk mund ta bënte ndërsa jetonte në institucion.

Gjoko dhe shokët e tij të dhomës u zhvendosën nga institucioni si pjesë e një procesi të deinstitucionalizimit të financuar nga BE-ja që po zbatohet nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile, përfshirë People in Need (PIN). 

Deri më tani, dy shtëpi banimi janë kthyer në shtëpi grupore për personat me aftësi të kufizuara intelektuale si pjesë e projektit të zbatuar nga PIN, "Fitimi e një jete - Deinstitucionalizimi i banorëve të Institucionit Demir Kapija". Shtëpitë e grupeve në Demir Kapija dhe Negotino u hapën zyrtarisht në maj 2021 në një ceremoni të organizuar nga Ministrja maqedonase e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Šahpaska, dhe Nicola Bertolini, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. Të pranishëm ishin edhe kryetari i Demir Kapisë, Lazar Petrov dhe përfaqësues të PIN.

"Deinstitucionalizimi" dhe "jetesa në komunitet" janë taktika të provuara për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve me aftësi të kufizuara. Ato përfaqësojnë një alternativë më humane dhe të qëndrueshme për kujdesin rezidencial në institucione, ku nevojat e individualizuara të banorëve nuk mund të përmbushen gjithmonë. Ndërsa deinstitucionalizimi nuk është i ri në Maqedoninë e Veriut - ai ka filluar për të paktën 20 vjet - mekanizmat në vend kanë qenë të pabarabartë. Asnjë nga institucionet e synuara më parë nuk është transformuar plotësisht, as shërbimet e personalizuara dhe reagimet ndaj komunitetit nuk janë zhvilluar në mënyrë adekuate. PIN po punon për të përshpejtuar këtë proces.

Ndërsa personat me aftësi të kufizuara mund të kërkojnë ndihmë shtesë, jetesa e pavarur është mënyra më e mirë për t'i ndihmuar ata të marrin pjesë plotësisht në shoqëri. Për shembull, Gjoko dhe shokët e tij të dhomës mbështeten nga gjashtë kujdestarë, të cilët ndihmojnë në nevojat themelore si punët e shtëpisë, gjetjen e punësimit dhe krijimin e lidhjeve shoqërore.

"Kam mësuar të ndez rrobalarësen këtu," tha Gjoko me krenari. "Kam mësuar të përgatis një meze të lehtë ose diçka për të ngrënë dhe disa ditë më parë, ne bëmë një tortë."

Gjithkush ka të drejtë të zhvillojë potencialin e tij dhe të fuqizohet, kjo është arsyeja pse PIN ka punuar për më shumë se një dekadë për të ndryshuar mënyrën se si trajtohen njerëzit me aftësi të kufizuara në Ballkanin Perëndimor. PIN ka mbështetur procesin e deinstitucionalizimit, promovimin e shërbimeve të jetesës së pavarur dhe fushatën kundër paragjykimeve dhe diskriminimit. Në vitin 2010, kjo përpjekje u shtri nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina për të përfshirë Maqedoninë e Veriut.

Për momentin, PIN po punon në nëntë shtëpi të pavarura të jetesës në rajon, duke punuar në meremetimin e njësive dhe rritjen e kapacitetit. Si pjesë e projektit, PIN po punon për të zhvilluar shërbime të bazuara në komunitet për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale dhe po ndihmon në krijimin e grupeve vetë-avokuese për promovimin e jetesës së pavarur. Kur projekti të përfundojë vitin e ardhshëm, 36 banorë të tjerë do të kenë lënë objektin e kujdesit rezidencial dhe do të zhvendosen në hapësirën e tyre të pavarur të jetesës në Demir Kapija.

Për Gjokon, nuk ka vend tjetër ku ai do të preferonte të ishte.

"Të gjithë ne rregullojmë shtëpinë në mëngjes, dhe ne gjithashtu kujdesemi për oborrin," tha ai. “Dëgjojmë muzikë dhe në mbrëmje, të gjithë shikojmë filma së bashku. Ishte mirë në institucion, por këtu është më mirë. Më pëlqen shumë fakti që e di që askush nuk mund të marrë gjërat e mia personale."

Autor: Maša Živojinović & Maria Dimkovska

Artikuj të ngjashëm