Javne socijalne usluge u Češkoj kao primer dobre prakse za Balkan

Objavljeno: 14.09.2022. Vreme čitanja: 3 минута
Serbian study-visit Prague, Jedličkův ústav
© Foto: Karolína Šugarová

Čovek u nevolji (PIN) podržava organizacije civilnog društva (OCD) koje pokušavaju da unaprede socijalne usluge u južnoj Srbiji. Pozvali smo predstavnike nekoliko organizacija u Češku da vide kako različite ustanove rade i brinu za starije, za osobe sa invaliditetom i beskućnike.

Trinaest predstavnika građanskih inicijativa, partnerskih organizacija u Srbiji, kao i lokalnih samouprava i organizacija iz tri opštine na jugu Srbije, došlo je u jednonedeljnu studijsku posetu Češkoj, tokom koje su posetili Prag i Liberec. Naši gosti rade u oblasti socijalnih usluga, ali sa različitim ciljnim grupama — starijim građanima, osobama sa invaliditetom i marginalizovanim društvenim grupama, kao što su Romi. Tokom posete upoznali smo ih sa nekoliko organizacija i institucija koje su osnovale i deluju u Češkoj u sferi socijalnih usluga, a koje bi mogle poslužiti kao primer najbolje prakse.

Jedna od institucija koje smo zajedno posetili je Institut Jedlička i Škole za osobe sa invaliditetom u Pragu (Jedlička Institute and Schools). Ovo je specijalistička obrazovna ustanova za decu i mlade, koja pruža širok spektar usluga za učenike, od osnovnog i srednjeg obrazovanja do terapijske rehabilitacije, kao što su logopedska terapija, kompjuterska pomoć i socijalne veštine na radnom mestu. Pored toga, obezbeđuju stan u kojem osobe sa invaliditetom mogu bezbedno da razviju svoju samostalnost u domaćinstvu, kao i konsultantske usluge za mobilnost, i sl. Naši gosti iz Srbije imali su priliku da vide kako funkcioniše ustanova stara skoro 110 godina i kako su njeni korisnici integrisani u društvo.

Tokom studijske posete, naši gosti su videli rad PIN-ovog Programa socijalne integracije u Pragu, koji pruža socijalne konsultacije i obrazovne usluge za ljude u ugroženim mestima. Ostale organizacije koje smo posetili su Life90, koja podržava nezavisnost starijih ljudi; Homelike, organizacija koja podržava beskućnice; i Elpida, koja pomaže starijim građanima da postanu ravnopravni i poštovani članovi društva.


Studijska poseta je održana u okviru našeg projekta „Pojačavanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“ (ALVED), koji podržava Fond za konflikt, stabilnost i bezbednost (CSSF) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Projekat ima za cilj da obezbedi da građanke i građani u odabranim opštinama u Srbiji i na Kosovu razviju empatiju sa perspektivama drugih, igraju aktivnu građansku ulogu u društvu i slave različitost. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi Inicijativa za mirne promene (PCi), dobrotvorna organizacija registrovana u Velikoj Britaniji, sa People in Need, Građanskim inicijativama i dve kosovske organizacije civilnog društva—NVO Aktiv i Mreža vršnjačkih edukatora. Kroz fokus na participativnom planiranju socijalnih usluga, projekat povezuje ekspertizu članova konzorcijuma sa predstavnicima civilnog društva i opština kako bi visokokvalitetne socijalne usluge bile dostupne svima. Pored toga, akterima civilnog društva nude se mogućnosti za izgradnju kapaciteta kroz finansiranje lokalnih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje saradnje između lokalnih vlasti i stanovnika.

Tokom prve nedelje oktobra planirana je slična poseta za učesnike iz pet opština na Kosovu.

Autor: Karolina Sugarova

Povezani članci