PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM I KREIRANJE INKLUZIVNOG JAVNOG PROSTORA U MOSTARU

Objavljeno: 14.11.2022. Vreme čitanja: 4 минута
PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM I KREIRANJE INKLUZIVNOG JAVNOG PROSTORA U MOSTARU
© Foto: Tereza Hronova
Zajedno sa svojim komšijama i volonterima, stanari grupnog doma za osobe sa invaliditetom, uredili su javni prostor u Mostaru. Javni prostori predstavljaju mesto za dijalog i kreativnost okupljajući ljude oko pitanja od zajedničkog interesa. Aktivizacija građana i doprinos razvoju građanskog, kulturnog i privrednog života cilj je našeg projekta Mostar – Prostori koji pokreću.

Aida Džumhur radi u kafiću koji je osnovalo Udruženje 'Naša djeca' u Vrapčićima kod Mostara. Imala je sreće - osobama sa intelektualnim poteškoćama nije lako da nađu posao u Bosni i Hercegovini. Aida živi u istoj zgradi gde je i kafić, a sve je deo grupnog doma kuće na pola puta. 'Naša djeca' od 2012. godine pružaju brigu o mladima bez roditeljskog staranja koji su van institucionalnog staranja i nemaju gde da odu nakon što napune 18 godina. „Obučavamo mlade životnim veštinama, kao što su kuvanje, čišćenje i planiranje budžeta. Pomažemo im da sami uspostave samostalan život za sebe“, kaže Sunčica Kragulj, projektna menadžerka Udruženja.


Danas Aida i njeni cimeri rade u bašti kuće na pola puta 'Naša djeca'. Uče baštovanstvo, a ujedno pripremaju prostor za otvaranje za posetioce i goste u kafiću. Grad Mostar je vlasnik zgrade i dvorišta, tako da je to javni prostor gde se ljudi mogu sastajati i uživati zajedno. U Mostaru nema mnogo ovakvih mesta. Projekat podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, koja je zainteresovana da se grad Mostar razvija inkluzivno i održivo i da sve zajednice koje u njemu žive, napreduju zajedno. People in Need (PIN), Everyday Peace Indicators (EPI) i lokalne partnerske organizacije Udruženje Nešto Više, Omladinski kulturni centar Abrašević i Agencija lokalne demokratije Mostar, realizuju projekat mobilizacije građana i doprinosa razvoju građanskog, kulturnog i privrednog života grada, pod nazivom Projekat Mostar - Prostori koji pokreću.


Ka nezavisnom životu bez barijera 

Javni prostori u Mostaru pripadaju svim građankama i građanima i oni treba da učestvuju u njihovom unapređenju i oplemenjivanju, kako bi bili inkluzivni i korisni.

"Naša organizacija je kompleksna i sa više nivoa rada - ekologija, zelenilo i permakultura, prava osoba sa invaliditetom, žena i drugih ranjivih i marginalizovanih grupa. Sve ove naše aktivnosti smo objedinili u okviru ovog Projekta i danas mi je drago da kažem da smo u prostorijama Udruženja Naša djeca“, objašnjava Nikola Bačić, službenik za komunikacije u organizaciji Nešto Više.


Danas smo ovde da pomognemo u uređenju dvorišta oko zgrade. Očistili smo teren oko dvorišta i zasadili ruzmarin i lavandu. Okupili smo građane i članove Udruženja da se druže kroz rad i saznaju više o brizi o ovom prostoru, kako bi ostao zelen, lep i mirisan“, dodaje Nikola.

'Naša djeca' imaju mnogo planova za budućnost. „Apliciraćemo za grant (u okvriru Projekta Mostar, prim. prev.) za unapređenje javnih prostora u zatvorenom. Imamo jednu veliku prostoriju koju želimo da pretvorimo u konferencijski prostor za organizaciju događaja i okruglih stolova ili radionica. Želimo da u budućnosti možemo da je iznajmimo za ovu namenu, “, kaže Sunčica Kragulj.


Projekat ima jedinstvenu viziju stvaranja društvene kohezije i integrativnog aktvizma među građanima i zajednicama u gradu Mostaru, kroz korišćenje i unapređivanje kvaliteta i sadržaja javnih prostora. To uključuje mobilizirajuće aktivnosti za različite grupe – od mladih preko aktivista, do osoba sa invaliditetom i starih osoba – kako bi bili osnaženi da iskažu svoje potrebe u javnim prostorima i deluju u tom pravcu. Građanke i građani i lokalne vlasti će koristiti stečene veštine, alate i mehanizme za rešavanje prioriteta na inkluzivan, rodno osetljiv i participativan način. Predviđeni su grantovi i investicioni radovi kako bi se podržali građani i lokalna samouprava da unaprede i prilagode javne prostore na otvorenom i u zatvorenom, čineći ih pristupačnim i prijatnim za sve.Grupa akademskih radnika i stručnjaka okupljena u organizaciji EPI dodaje još jednu dimenziju projektu. Oni rade sa zajednicama kroz pristup odozdo na gore (eng. bottom up), kako bi definisali šta mir ovde znači i kako izgleda, merenjem svakodnevnih indikatora prosperitetnog mira u Mostaru.


Ovaj članak je nastao u okviru projekta „Mostar – Prostori koji pokreću“, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Stavovi izraženi u ovom članku, isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.
Autor: Tereza Hronova

Povezani članci