EFIKASNO UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO

Objavljeno: 23. dec 2022. Vrijeme čitanja: 5 minuta
EFIKASNO UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
© Foto: Tereza Hronova

Na sastanku održanom u utorak, 13. decembra, dogovoreno je formiranje radnog tijela koje će tokom 2023. godine raditi na olakšavanju procedura za recikliranje otpada. Istovremeno, u toku je javni poziv za podjelu kompostera stanovnicima Kantona Sarajevo.

Saradnja javnog i privatnog sektora za čistije Sarajevo

Čistije Sarajevo i zaštita životne sredine povećanjem obima recikliranja i smanjenjem količine otpada koji se odlaže na Regionalnoj deponiji Smiljevići, zajednički je cilj aktera koje je okupila međunarodna organizacija People in Need u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“ kojeg finansira Vlada Republike Češke.

Na sastanku održanom 13. decembra, dogovoreno je formiranje radne grupe koju će činiti predstavnici KJKP „RAD“, firmi zainteresovanih za preuzimanje i preradu reciklažnog otpada, općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Na ovaj način se nastoje formulisati konkretna rješenja za dodatno uključivanje privatnog sektora u sistem upravljanja reciklažnim otpadom.


Izuzetno smo zadovoljni današnjim dogovorom koji smo postigli. Uz podršku People in Need u BiH i Vlade Češke Republike smo uspjeli razgovarati i sa nekim drugim firmama koje su zainteresovane za upravljanje otpadom, a sa kojima do sada, na žalost, nismo imali saradnju“, rekla je Maida Čukojević, šefica tehničke pripreme pogona Javna higijena u KJKP “RAD“. Istakla je da je ovaj oblik saradnje između različitih firmi koje imaju direktnu korist od recikliranja ima značajan utjecaj i na stanovnike Kantona Sarajevo.

Postoje vrste otpada koje se ne smiju odlagati na deponiji Smiljevići. To je, na primjer, slučaj sa automobilskim gumama koje se u potpunosti mogu reciklirati, što smo do sada uspijevali uraditi s vrlo ograničenim uspjehom. Ove gume se mogu koristiti u proizvodnji asfalta, ali sam KJKP „RAD“ nije licenciran da procesira ovu vrstu otpada“, objasnila je Čukojević.

Prema dosadašnjoj praksi, KJKP „RAD“ prikuplja, sortira i balira reciklažni otpad koji zatim prodaje putem javnog poziva. Kroz aktivnosti radne grupe, očekuje se da će se ovaj proces pojednostaviti, te da će otpad prikupljen na reciklažnim dvorištima i zelenim otocima preuzimati firme licencirane za upravljanje različitim vrstama otpada.

Još jedan važan dio djelovanja buduće radne grupe jeste upućivanje inicijativa ka nadležnim ministarstvima na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou u svrhu olakšavanja zakonske regulative pri dobijanju dozvole za upravljanje različitim vrstama otpada, te direktive vezane za upravljanje deponijama. S obzirom da će u radnoj grupi učestvovati i predstavnici općina, na taj način će biti osigurano da se čuju i potrebe stanovnika Kantona Sarajevo.

Glavni fokus našeg projekta jesu potrebe građana Sarajeva koji su u najvećem broju izrazili spremnost da sortiraju kućni otpad. Zbog toga kroz projekat obezbjeđujemo neophodnu opremu – zvonaste kontejnere, zelene otoke i kompostere, kako bismo građanima obezbijedili sve neophodne uslove za sortiranje. Međutim, naš projekat se ne zaustavlja na tome“, istakao je Samir Arnautović, manager projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“ iz PIN BiH. Dodaje da je jedna od najvećih briga stanovnika Kantona Sarajevo pitanje šta se dešava sa reciklažnim otpadom, s obzirom da građani primjećuju da se sortirani otpad stavlja na isti kamion za odvoz.

Reciklažni otpad se ne odlaže na deponiji, već se prevozi u sortirnicu, koja se također nalazi u okviru Regionalne deponije Smiljevići, te dalje priprema i balira. Mi u PIN-u smo svjesni da je ovaj proces neophodno dodatno unaprijediti i upravo zbog toga pružamo podršku našem partneru KJKP „RAD“ i uvezujemo sve aktere zainteresovane za ovaj proces – od lokalnih zajednica, čiji je cilj čista životna sredina i smanjene količine otpada, preko donosilaca odluka, do privrednih subjekata koji svoje prihode crpe iz upravljanja otpadom“, kaže Arnautović.

Kompostiranje kao rješenje za bio-otpad

Na sastanku je posebno istaknuto da čak 50% komunalnog otpada čini bio-otpad, koji otežava sortiranje, kontaminira otpad i čini ga nepogodnim za reciklažu i zauzima kapacitete deponije. Ovaj otpad moguće je kompostirati, čime poljoprivrednici smanjuju troškove nabavke komposta za svoja imanja, a istovremeno se usporava punjenje deponije Smiljevići zbog čega su na dobitku svi stanovnici Kantona Sarajevo.

Kroz projekat Efikasno upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo smo obezbijedili kompostere zapremine 700 litara. U toku je javni poziv za podjelu ovih kompostera. Građani koji imaju plastenike i obradivu zemlju u Kantonu Sarajevo mogu dobiti ove kompostere besplatno, a potrebno je da popune formular koji mogu preuzeti na stranici KJKP „RAD“ ili Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša“, naglašava Arnautović i dodaje da komposteri ostaju u trajnom vlasništvu građana kojima budu dodijeljeni.

Nabavke kontejnera za sortiranje i reciklažu za Kanton Sarajevo

Međunarodna organizacija People in Need implementira strateški razvojni projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” uz finansijsku podršku Vlade Republike Češke/Češke razvojne agencije. Projekat ukupne vrijednosti 2,6 miliona konvertibilnih maraka ima za cilj doprinijeti unapređenju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

Projekat uključuje pružanje podrške jačanju kapaciteta JKP „RAD“, nabavku velike količine kontejnera za sortiranje i reciklažu otpada, jačanje svijesti o pravilnom sortiranju i recikliranju kod stanovništva Kantona Sarajevo, te nabavku 770 kontejnera za sortiranje otpada; 5000 kanti i 2000 kompostera za individualne stambene objekte, te opreme za jedno reciklažno dvorište veličine cca 1.000 m2 kao i edukacije ključnog osoblja KJKP “RAD“, uspostave efikasnije koordinacije i kampanju jačanja svijesti javnosti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada.

Autor: Mirna Stanković Luković

Povezani tekstovi