STUDENTI NA STAŽU POMAŽU DECI SA POSEBNIM POTREBAMA I IZ UGROŽENIH ZAJEDNICA NA KOSOVU

Objavljeno: 25.05.2022. Vreme čitanja: 3 минута
STUDENTI NA STAŽU POMAŽU DECI SA POSEBNIM POTREBAMA I IZ UGROŽENIH ZAJEDNICA NA KOSOVU
© Foto: Tereza Hronova

Program stažiranja pruža mogućnost studentima da pomažu deci sa posebnim potrebama i one iz osetljivih zajednica u redovnim školama, pružajući im psiho-socijalne usluge, asistenciju u nastavi i logopedske terapije. Studenti psihologije, pedagogije, logopedije i didaktike su deo PIN-ovog projekta „Obrazovanje za sve“ koji unapređuje inkluzivno obrazovanje u osam škola i dva centra za učenje, širom Kosova.

Donika Bektaši iz Preševa završava osnovne studije logopedije. U slobodno vreme obavlja praksu u Centru za učenje The Ideas Partnership, partnerskoj organizaciji People in Need (PIN). Donika asistira deci predškolskog uzrasta iz zajednica Aškalija i Egipćana i priprema ih za polazak u školu.

Donika može da radi praksu u svojoj struci pomažući deci kao što je Leonit.

"Leonit je imao problema sa izgovorom zvuka SH, a kako ima skoro četiri godine i zubi će mu se menjati. Ali mi smo dosta radili sa njim, a sada može da izgovori zvuk i izgovori ga i rečenicama“, kaže Donika.

Ova petomesečna praksa pomoći će Doniki u njenoj budućoj karijeri unaprediti njenu zapošljivost.

"Nakon što završim studije, sarađivaću sa nekim mojim kolegama kako bismo otvorili kancelariju za pružanje povoljnih logopedskih usluga za decu. Imaćemo mnogo volontera kako bi i oni stekli profesionalno iskustvo", objašnjava ona.

Mihane Fetahu, mlada psihološkinja, takođe je stažistkinja koji pruža usluge u školama i centrima za učenje.

„Pružama podršku 14 dece sa teškoćama u učenju. Ova deca tako imaju šansu da ostvare svoj puni potencijal, uzimajući u obzir individualne potrebe. Oni se kroz različite načine upoznaju sa kognitivnim konceptima, motoričkim veštinama, razvojem komunikacije, učenjem slova, brojeva. Štaviše, mnogo smo im pomogli u koncentraciji i drugim poteškoćama kao što je upravljanje njihovim ponašanjem“, kaže Mihane.

Program stažiranja je suštinski deo projekta PIN-a "Obrazovanje za sve“ na kom je do sada bilo angažovano pedeset šest pripravnika na pružanju usluga deci u školama i centrima za učenje.

Školama nedostaju prateće službe kao što su psiholozi, logopedi i pedagozi za decu sa posebnim potrebama i iz osetljivih zajednica. Posebno je logopedska terapija potpuno nova usluga koja se nudi u školama. Pre našeg projekta roditelji su morali da šalju svoju decu na privatne logopedske sesije i plaćaju za njih“, kaže Njomza Emini, menadžerka projekta iz PIN-a.

Svakom stažisti se dodeljuje mentor i imaju redovne mesečne sastanke sa stručnjacima iz Varijantija – PIN-ovim odeljekom za unapređenje inkluzivnog obrazovanje u Češkoj Republici, koji dele svoja iskustva u radu sa decom sa posebnim potrebama i iz osetljivih zajednica.

Projekat „Obrazovanje za sve – Ostvarivanje prava dece i adolescenata sa posebnim potrebama i iz ugroženih zajednica“ finansira Evropska komisija – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i sufinansira Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike. Sprovode ga PIN i dve lokalne partnerske organizacije – The Ideas Partnership i Autizmi Flet, u šest opština na Kosovu – u Prištini, Gnjilanu, Kosovu Polju, Gračanici, Lipljanu i Obiliću.

Autor: Tereza Hronova

Povezani članci