NOVI STRATEŠKI PLAN KJKP „RAD“ BAZIRAN NA NAJBOLJOJ EVROPSKOJ PRAKSI UPRAVLJANJA OTPADOM U ČEŠKOJ

Objavljeno: 3. jun 2022. Vrijeme čitanja: 4 minuta
NOVI STRATEŠKI PLAN KJKP „RAD“ BAZIRAN NA NAJBOLJOJ EVROPSKOJ PRAKSI UPRAVLJANJA OTPADOM U ČEŠKOJ
© Foto: Ena Dlouhi

Kantonalno komunalno javno preduzeće “RAD” kreiralo je novi Strateški plan koji integrira najbolja iskustva Češke Republike i EU u upravljanju otpadom, te će i u narednom periodu raditi na njegovoj detaljnoj razradi. Tokom edukacije za uposlenike preduzeća u oblasti “Upravljanje otpadom” održane krajem maja u prostorijama KJKP „RAD“ učesnici su, pored Plana, imali priliku i razmijeniti iskustva sa ekspertima o tekućim problemima, ali i kreirati dalje korake za budućnost. Edukaciju su realizirali eksperti i ekspertice kompanije Dekonta BH i Češke Republike, partneri projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” u okviru kog je događaj realiziran. Projekat vodi People in Need Bosna i Hercegovina, a podržava Češka razvojna agencije i Vlada Češke Republike.

Edukacija je pokrila različite korisne oblasti, uključujući mapiranje i izradu baze podataka o lokacijama i broju kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, metodologiju za kontinuirano prikupljanje i evaluaciju potrebnih podataka, te izradu SWOT analize za tok otpada. Edukacija je sprovedena s ciljem upoznavanja sa strukturom analitičkog dijela planskih dokumenata, metodologijom prikupljanja, te praktičnom obukom u analizi obrade tokova otpada definisanih u prethodnoj obuci (mješoviti komunalni otpad, kabasti otpad, odvojeno sakupljanje - papir, plastika, staklo, metal, organski/biorazgradivi otpad).

Pri razgovoru sa uposlenicima KJKP “RAD”, doznali smo da su jako zadovoljni edukacijom, koja će im pomoći da uz pomoć domaćih eksperata i iz Češke Republike i dobiju uvid u najbolja rješenja i prakse po pitanju uspostave i izgradnje efikasnih sistema upravljanja otpadom, te da ista prilagode i primjene za unapređenje procesa i daljih razvoja po pitanju upravljanja otpadom u KJKP “RAD” i Kantonu Sarajevo.


Maida Čukojević, koordinatorica svih aktivnosti na projektu, ne krije oduševljenje edukacijom i stečenim znanjem, te se zahvalila na ovakvoj prilici za uposlenike i prvom direktnom susretu sa ekspertima iz upravljanja otpadom. Naglasila je da je od iznimne važnosti ovakva i slične saradnje, jer su edukatori iz Češke Republike već prošli ono što uposlenici KJKP “RAD” trenutno prolaze, te da će njihova iskustva i prenošenje znanja otvoriti put ka rješenjima gorećih problema na našim prostorima. 

"Koncept edukacije bitan je kako bi uposlenici naučili na koji način da sami realizuju ideje, te da nastave prenositi znanje i iskustvo i kad završi projekat, kako bi se uspostavila održivost istog", istakla je Čukojević.

Adnan Šaćirović, koordinator za distribuciju opreme na projektu, te Muzafer Zorlak, koordinator za edukacije na projektu, smatraju da je edukacija bila korisna sa aspekta unapređenja znanja. 

"Stečeno je novo iskusto zahvaljujući ekspertima iz Češke Republike, koji su dali svoj maksimalan doprinos da se edukacija sprovede što kvalitetnije i profesionalnije", rekli su i izrazili nadu da će u narednim edukacijama, kao i predstojećoj studijskoj posjeti Češkoj, imati priliku da sva prenesena znanja i praktično potvrde, te da takve primjere dobre prakse primijene i u procesima rada KJKP “RAD”.

Elvira Mulaibrahimović, koordinatorica za finansije na projektu, također je izrazila zadovoljstvo održanom edukacijom, te smatra da je bila neophodna za uposlenike, iz razloga što će biti osposobljeni i pripremljeni za nadolazeće izazove. Vjeruje da su na dobrom putu rješenja konkretnih problema upravljanja otpadom, kroz prilagodbu u okviru zaštite okoliša i upravljanja otpadom.

Maja Daul, direktorica Dekonta BH, smatra da je ovakav tip edukacije bio neophodan i odavno očekivan, jer se KJKP „RAD“ suočava sa veoma realnim, ali rješivim problemima, koji mogu biti savladani uz nadzor i pomoć eksperata. Vjeruje da je edukacija i prekoračila očekivanja, te da su predstavnici ispred preduzeća već pokazali izuzetan napredak i inicijativu. 

"Smatram kako bi bilo odlično održati interaktivni pristup u narednim edukacijama, pokušati uključiti i ostale interesne grupe u sam proces, te ih motivisati da učestvuju u ovakvim tipovima edukacija," dodala je Daul.

Fatima Smajlović, voditeljica projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, je navela da je cilj projekta doprinijeti unapređenju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

„To će raditi kroz: poboljšanje infrastrukturalnih kapaciteta KJKP “RAD”, konkretno nabavke opreme za uspostavu novih 275 zelenih otoka za sortiranje otpada - papir, metal/plastika i staklo, kompostera za 2000 domaćinstava, izgradnja jednog javnog reciklažnog dvorišta u Kantonu, edukacije ključnog osoblja KJKP “RAD” kroz pripremu i realizaciju niza prilagođenih obuka, radionica, te organizaciju studijske posjete Češkoj Republici, uspostava efikasnije koordinacije između Kantona, resornog ministarstva, općina i preduzeća u Kantonu Sarajevo, tejačanje svijesti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada naših građanki i građana“, navela je Smajlović.


Projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, vrijednosti 2.6 miliona Kovertibilnih Maraka, vodi međunarodna organizacija People in Need Bosna i Hercegovina, u partnerstvu sa kompanijom Dekonta BiH i Češke Republike, i KJKP "Rad", a finansira ga Češka razvojna agencija.

Autor: PIN BiH

Povezani tekstovi