KAKO DO INKLUZIVNE ŠKOLE NA KOSOVU

Objavljeno: 15.06.2022. Vreme čitanja: 3 минута
KAKO DO INKLUZIVNE ŠKOLE NA KOSOVU
© Foto: Tereza Hronová

Ključni element inkluzivnog obrazovanja je da se obezbedi da su svi nastavnici spremni da podučavaju svu decu. Nastavnici su nosioci promena koji uz pravi pristup deci mogu omogućiti da uspeju. Inkluzivno obrazovanje znači da su sva deca zajedno, u istoj učionici, a to je ono što projekat „Obrazovanje za sve“ pokušava da promoviše kroz aktivnosti poput obuke nastavnika osnovnih škola o konceptu i praksi inkluzivnog obrazovanja.

Mirvete Morina je jedan od nastavnika angažovanih na projektu. Ona je rekla da joj je obuka za inkluzivno obrazovanje pomogla da stekne nova znanja u pogledu pristupa deci sa posebnim potrebama. „Zaista mi se dopalo što je obuka inkluzivnog obrazovanja obuhvatala module kao što su pristup deci sa posebnim potrebama, komunikacija i atmosfera rada u učionici, saradnja sa roditeljima, ali i tema vršnjačkog nasilja u školama. Trudim se da iakustvo stečeno na obuci iskoristim da olakšam deci kojoj je potrebna dodatna podrška, ali i sarađujem sa kolegama za sveukupnu dobrobit škole“, zaključuje Morina

Projekat je radio na povećanju kapaciteta partnerskih organizacija civilnog društva u pogledu inkluzivnog obrazovanja kroz saradnju sa PIN-ovim Obrazovnim programom Varijanti, iz Češke.

Sertifikovani treneri Varijantija su obezbedili obuku trenera partnerskim organizacijama i obučili nastavnike iz 8 ciljanih škola i dva centra za učenje. Svrha obuke je da se povećaju kapaciteti nastavnika, tako što će ih naučiti novim metodologijama rada sa decom sa posebnim potrebama i iz manjinskih zajednica, kao i komunikacija sa decom i njihovim roditeljima i kako identifikovati i sprečiti maltretiranje“, objašnjava Njomza Emini, menadžerka projekta u PIN Kosovo. 

Veoma smo zadovoljni, jer je obuku za inkluzivno obrazovanje akreditovalo Ministarstvo prosvete, nauke, tehnologije i inovacijaž, čime se direktno doprinosi održivosti projekta nakon njegovog završetka“, tvrdi Njomza.

Biljana Jorgić, vaspitačica za predškolske grupe, radi u školi „Miladin Mitić” ispostava u Preocu, koju pohađaju deca iz različitih zajednica. Kaže da joj je, s obzirom na ovu mešovitu strukturu dece iz srpske i romske zajednice, trening mnogo pomogao u radu.

„Moj pristup prema njima sada uključuje i uvažavanje specifičnosti sredina iz kojih dolaze, njihovog materijalnog statusa i nivoa obrazovanja njihovih roditelja, koji nažalost nije visok. Trudim se da ovu predškolsku grupu pripremim za prvi razred i dalje školovanje – da im bude pristupačnije i lakše.“

Ona objašnjava da većini dece srpski jezik nije maternji jezik, što im kasnije otežava da prate predavanja u školi.

"Sa mešovitom grupom je mnogo lakše raditi, jer brže savladaju jezik u stalnoj komunikaciji sa drugarima. Drugačije je kada sam ja sama sa njima", kaže Jorgić.

Obuka za nastavnike je uključivala praktične smernice za rad sa decom sa posebnim potrebama, a Jorgić je rekla da bi volela da je nešto od toga znala pre nekoliko godina kada je radila sa detetom sa Daun sindromom.

Sigurno bih neke stvari radila drugačije. Samo treba da znate kako da pristupite detetu, da ga uključite i pokažete drugoj deci kako da ga prihvate kao jednakog. Obuka je unapredila moj rad, ali i rad mojih kolega.”

Rukovodstva škola su takođe imala koristi od projekta, a Arsim Bejtulahu, direktor škole „Abaz Ajeti“ tvrdi da je mogućnost da bude deo „Obrazovanja za sve“ bila prava privilegija za školu. „Svi nastavnici su pozdravili projekat i počeli da podižu svest o brizi o deci sa posebnim potrebama." Štaviše, on visoko ceni program stažiranja, jer je koristio deci sa posebnim potrebama, nastavnicima i školi uopšte, uključujući i njega samog.

„U našoj školi imamo desetoro dece sa posebnim potrebama kojima pomaže jedan asistent, ali sada ima i podršku psihologa, pedagoga i logopeda koji dolaze u školu jednom nedeljno i to nam je od velike pomoći“, dodaje Bejtulahu.

PIN-ov projekat „Obrazovanje za sve” obezbeđuje obuku za nastavnike i drugo osoblje i nabavlja didaktičke alatke za osam škola na Kosovu, u šest opština – Priština, Gnjilane, Kosovo Polje, Gračanica, Lipljan i Obilić.

Projekat „Obrazovanje za sve – Ostvarivanje prava dece i adolescenata sa posebnim potrebama i iz ugroženih zajednica“, finansira Evropska komisija – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), a sufinansira Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike. Sprovode ga u šest opština Kosova, PIN i dve lokalne partnerske organizacije – The Ideas Partnership i Autizmi Flet.
Autor: Maša Živojinović