BIH_Izvještaj o stanju uključenosti OSI u procese zapošljavanja, 2021

Izvještaj o stanju uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI) u procese zapošljavanja rezultat je istraživanja provedenog u Bosni i Hercegovini, u periodu od novembra 2020. do marta 2021. godine, te uključuje rezultate dobijene analizom podataka prikupljenih od više aktera procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom.  Izvještaji uključuju zaključke i preporuke za poboljšanje.
Primijetno je da različiti akteri prepoznaju slične probleme u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i da su poslodavci, kao jedni od najvažnijih aktera, do sada, bili najmanje uključeni u sam proces. Primijetna je i velika razlika u stepenu informiranosti i znanja o pravima i mogućnostima, kao i značajan stepen obeshrabljenosti osoba sa invaliditetom da poduzmu radnje u svrhu pronalaska zaposlenja. Vjerujemo da je to posljedica dugotrajne socijalne isključenosti, naučene bespomoćnosti, ali također i nedustupnosti jasnih, transparentnih i pristupačnih informacija i podrške.
Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Moj posao – Ekonomske prilike za Osobe sa Invaliditetom”, koji je vođen od strane People in Need u saradnji sa partnerima Nešto Više, ProReha i Savez Sumero, 2020/2021.
 

Download