OWiS Toolkit: Globalna edukacija putem filma - izdanje za Srbiju

Priručnik Globalna Edukacija putem Filma zasnovan je na prethodno objavljenim materijalima od strane odeljenja One World in Schools (Jedan svet u školama) organizacije People in Need, a to su: Upotreba dokumentarnog filma u nastavi: Beleške Jednog sveta u Školama, People in Need, 2015 Podučavanje uz pomoć filma: Metodološki priručnik za upotrebu dokumentarnih filmova u nastavi, People in Need, 2018 Hajde da saznamo i naučimo više o ljudskim pravima, People in Need, 2021 i lekcijama, dodatnim materijalima i drugim izvorima znanja u bazi podataka audio-vizuelnih lekcija koje su dostupne na: jsns.cz/lekce

Ova obrazovna publikacija predstavlja audio-vizuelne lekcije za globalnu edukaciju zasnovanu na metodologiji interaktivnog učenja „One World in Schools“ (Jedan svet u školama, JSUŠ). Ova metodologija je razvijana od strane obrazovnog odeljenja One World in Schools organizacije People in Need (PIN) u Češkoj Republici i u upotrebi je od 2001. u školama širom zemlje, a takođe je u upotrebi u još 14 drugih zemalja. Iako je metodologija primarno razvijena za sferu formalnog obrazovanja, potekla je sa filmskog festivala o ljudskim pravima „One World“ i sa prikazivanja filmova u zajednici. Stoga je ova publikacija namenjena edukatorima, nastavnicima, facilitatorima, i drugima koji rade s mladima ili učenicima/ama u školama u domenu građanskog obrazovanja, globalne edukacije, edukacije o ljudskim pravima, i generalno, aktivnom građanstvu.

Sačuvaj