JAČANJE LOKALNIH GLASOVA ZA PRAVIČAN RAZVOJ: Mali grantovi za lokalne organizacije civilnog društva u južnoj Srbiji

People in Need Western Balkans

Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“ (ALVED) je projekat koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a traje od septembra 2020. do marta 2023. Projekat u pet opština na Kosovu i tri lokalne samouprave na jugu Srbije sprovodi konzorcijuma koji čine Inicijativa za mirne promene (PCi), dobrotvorna iz Velike Britanije, People in Need, češka nevladina organizacija, NVO Aktiv (Kosovo), Mreža vršnjačkih edukatora - PEN (Kosovo) i Građanske inicijative (Srbija). 
Prevashodni cilj projekta je da omogući da građani u Srbiji i na Kosovu razvijaju saosećanje sa perspektivama drugih, preuzmu aktivnu građansku ulogu u društvu i neguju različitost. Projekat nudi prilike za izgradnju kapaciteta za aktere civilnog društva, kao i za finansiranje lokalnih inicijativa koje imaju za cilj poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i građanki i građana.
U Srbiji, grantovima su podržavane inicijative koje su pomagale u suočavanju sa posledicama Kovid-19 na lokalne zajednice. Odabrane organizacije civilnog društva bavile su se efektima pandemije na mlade, kao i žene i devojčice, uz aktivnosti koje uključuju sve zajednice.

Sačuvaj